مقاله مدیریت

بررسی اثرات بازارگرایی بر بازاریابی بیرونی در بانک کشاورزی (مطالعه موردی شعب شهرستانهای گرگان وگنبد)

موضوع مقاله: بررسی اثرات بازارگرایی بر بازاریابی بیرونی در بانک کشاورزی (مطالعه موردی شعب شهرستانهای گرگان وگنبد) چکیده مقاله: هدف… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی با استفاده از مدل E-S-QUAL (مطالعه موردی اداره امور مالیاتی شهرستان تنکابن)

موضوع مقاله: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی با استفاده از مدل E-S-QUAL (مطالعه موردی… نمایش کامل مقاله »

1 2