مقاله مدیریت

شناسایی و رتبه بندي قابلیت هاي سازمانی موثر بر سیستم تولید با تکنیک Topsis و AHP (مطالعه موردي:کارخانه تولید و مونتاژ موتورسیکلت ایساتیس سامان یزد)

موضوع مقاله: شناسایی و رتبه بندي قابلیت هاي سازمانی موثر بر سیستم تولید با تکنیک Topsis و AHP (مطالعه موردي:کارخانه… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

بررسی رابطه بکارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیک با خلق نوآوری سازمان (مطالعه موردی:کارکنان بانک ملت شهرستان ساری)

موضوع مقاله: بررسی رابطه بکارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیک با خلق نوآوری سازمان (مطالعه موردی:کارکنان بانک ملت شهرستان ساری) چکیده… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

بررسی نقش تعدیل گری برون گرایی کارکنان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی(نمونه موردی: شهرداری بجنورد)

موضوع مقاله: بررسی نقش تعدیل گری برون گرایی کارکنان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی(نمونه موردی: شهرداری… نمایش کامل مقاله »

1 2