مقاله مدیریت

شناسائی فرصت ها و تهدیدهاي استراتژي فناوري اطلاعات سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با استفاده ازSWOT

موضوع مقاله: شناسائی فرصت ها و تهدیدهاي استراتژي فناوري اطلاعات سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با استفاده ازSWOT چکیده… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

بررسي تاثير فناوری اطلاعات در بهبود مديريت منابع انساني (مطالعه موردي: اداره كل امور مالياتي استان مازندران)

موضوع مقاله: بررسي تاثير فناوری اطلاعات در بهبود مديريت منابع انساني (مطالعه موردي: اداره كل امور مالياتي استان مازندران) چکیده… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و مهارت های سازمانی مدیریت زمان در موسسات دانشگاهی شهرستان بم

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و مهارت های سازمانی مدیریت زمان در موسسات دانشگاهی شهرستان… نمایش کامل مقاله »

1 2