مقاله مدیریت

رابطه سرمایه فکری و سلامت سازمانی با رویکرد روش فرایند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی :شرکت پخش فرآورده های نفتی غرب استان مازندران)

موضوع مقاله: رابطه سرمایه فکری و سلامت سازمانی با رویکرد روش فرایند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی :شرکت پخش فرآورده… نمایش کامل مقاله »

1 2