مقاله حسابداری

ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک سهام با استفاده از معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در شرکت های عضو در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک سهام با استفاده از معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در شرکت های عضو… نمایش کامل مقاله »

مقاله حسابداری

بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392-1388

موضوع مقاله: بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در… نمایش کامل مقاله »

1 2