مقاله مدیریت

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء کارایی و بهره وری حسابداران (مطالعه موردی: دستگاه های اجرائی استان کهگیلویه و بویراحمد)

موضوع مقاله: شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء کارایی و بهره وری حسابداران (مطالعه موردی: دستگاه های اجرائی… نمایش کامل مقاله »

1 2 3