مقاله مدیریت

شناسایی و رتبه بندی قابلیت های سازمانی موثر بر سیستم تولید با تکنیک Topsis و AHP (مطالعه موردی:کارخانه تولید و مونتاژ موتورسیکلت ایساتیس سامان یزد)

موضوع مقاله: شناسایی و رتبه بندی قابلیت های سازمانی موثر بر سیستم تولید با تکنیک Topsis و AHP (مطالعه موردی:کارخانه… نمایش کامل مقاله »

1 2