مقاله مدیریت

بررسی رابطه بین نسبت گردش موجودی کالا و اندازه شرکت با بازده مرکب سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین نسبت گردش موجودی کالا و اندازه شرکت با بازده مرکب سهام شرکت های تولیدی پذیرفته… نمایش کامل مقاله »