/ در مقاله بیس / توسط
آخرین زمان ویرایش:

Study on E-Commerce and it’s Impacts on Market and Retailers in India

نام موضوع: Study on E-Commerce and it’s Impacts on Market and Retailers in India

ترجمه موضوع: مطالعه تجارت الکترونیک و تاثیر آن در بازار و خرده فروشان در هند

چکیده انگلیسی

Internet plays an important role in our daily life. We use internet daily almost for every single work. Before e-commerce buying and selling were done without internet physically in the markets but after the arrival of e-commerce in India our life has become more convenient because of its number of advantages. Online shopping is a part of e-commerce which is done mostly by the users due to e-commerce websites in India which allows us to buy and sell the products according to our choice at affordable price. E-commerce website has a lot of impacts on different markets and retailers. In this paper we will discuss about the different markets and retailers and impacts of e-commerce on them.

Keywords:

چکیده فارسی

اینترنت نقش مهمی در زندگی روزمره ما ایفا می کند. ما روزانه تقریبا هر روز از اینترنت استفاده می کنیم. قبل از تجارت الکترونیک خرید و فروش بدون اینترنت به صورت فیزیکی در بازار انجام شد، اما پس از ورود تجارت الکترونیک در هند، زندگی ما با توجه به مزایای آن راحت تر شده است. خرید آنلاین بخشی از تجارت الکترونیک است که عمدتا توسط کاربران به دلیل وب سایت های تجارت الکترونیک در هند انجام می شود که به ما اجازه می دهد که قیمت محصولات با قیمت مناسب را با توجه به انتخاب ما خرید و فروش کنیم. وب سایت تجارت الکترونیک تاثیر زیادی بر بازارهای و خرده فروشان مختلف دارد. در این مقاله ما در مورد بازارهای مختلف و خرده فروشان و تاثیرات تجارت الکترونیک در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

واژگان کلیدی:

تعداد صفحات: 6

سال انتشار: 2017

نویسندگان : Menal Dahiya

قیمت (تومان): 2000 تومان

 

سفارش  ترجمه فوری همین مقاله

کد مقاله: ax0001a  (برای ترجمه حتما کد را در قسمت کد مقاله وارد نمایید)

ثبت درخواست ترجمه

 

 

نوشته های مشابه

پرسشنامه هوش عاطفی

موضوع پرسشنامه: هدف: بررسی ابعاد مختلف هوش عاطفی. نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج: امتیازدهی: برای هر گزینه کاملا موافقم 5،…

پرسشنامه هوش عاطفی

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه هوش عاطفی هدف: هدف از این پرسشنامه، بررسی عواطف یعنی ارزیابی عواطف خود، ارزیابی عواطف دیگران، استفاده…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *