پرسشنامه

پرسشنامه رهبر خوب بودن

موضوع پرسشنامه: رهبر خوب بودن هدف: تعیین میزان تمایل به نقش رهبری امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه “بله” ۳، “تاحدودی” ۲ و “خیر” ۱ امتیاز در نظر بگیرید. حاصل جمع امتیازات خود را […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه سنجش انگیزش مدیریت

موضوع پرسشنامه: سنجش انگیزش مدیریت هدف: با استفاده از این پرسشنامه، انگیزه افراد برای اداره یک سازمان بزرگ و پیچیده مورد ارزیابی قرار می گیرد. نحوه تکمیل: هر یک از عبارات دارای هفت گزینه است که […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه نظریه X و Y

موضوع پرسشنامه: نظریه X و Y هدف: داگلاس مک گریگور (۱۹۶۰)، دو مجموعه کلی از ویژگی های مربوط به انگیزه انسانی را بیان کرد که نظریه X وY نامیده می شوند. هنوز بخشی از واژه های مدیریت […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه تعیین سبک رهبری

موضوع پرسشنامه: هدف: تئوری رهبری اقتضایی (موقعیتی)، چهار سبک اصلی رهبری را مشخص می کند. جهت تعیین مناسب ترین سبک با توجه به موقعیت، ابتدا باید سبکی که به آن مستعدتر هستید را درک کنید. این […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه شبکه های ارتباطات

موضوع پرسشنامه: شبکه های ارتباطات هدف: تعیین میزان اثربخشی شبکه های ارتباطات امتیازدهی و تفسیر نتایج: امتیازات خود را جمع کنید و در اینجا بنویسید: ……… آن گاه بر روی طیف زیر، عددی که نشان دهنده امتیاز […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه ادراکات در زمینه آموزش مدیریت

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه ادراکات در زمینه آموزش مدیریت هدف: بررسی ادراکات افراد در زمینه آموزش مدیریت امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه کاملا موافقم۱، موافقم ۲، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۴، کاملا مخالفم۵ امتیاز […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه انطباق شیوه های آموزش با کارکنان قدیمی تر

موضوع پرسشنامه: انطباق شیوه های آموزش با کارکنان قدیمی تر هدف: تعیین روش های مناسب برای آموزش کارکنان باتجربه تر سازمان امتیازدهی و تفسیر نتایج: پرسشنامه فوق از چهار بعد اصلی تشکیل شده است که […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه توسعه مدیریت

موضوع پرسشنامه: توسعه مدیریت هدف: بررسی میزان اهمیت عوامل اثرگذار بر توسعه مدیریت امتیازدهی و تفسیر نتایج: نتیجه حاصل از تکمیل این پرسشنامه، شناسایی روش هایی است که درپرورش مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار می […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه

موضوع پرسشنامه: بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه هدف: بررسی نگرش ها در زمینه بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه کاملا موافقم ۵، موافقم […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه مهارت های مربی گری هدف مدار

موضوع پرسشنامه: مهارت های مربی گری هدف مدار هدف: بررسی مهارت های مربی گری هدف مدار در سازمان امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه کاملا موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر
صفحه 1 از 1512345...10...قبلی »