دکتری

منابع پیشنهادی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته مدیریت – درس مبانی سازمان و مدیریت

منابع پیشنهادی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته مدیریت – درس مبانی سازمان و مدیریت منابع مهمتر با ستاره مشخص شده ند ردیف نام کتاب مولف (مترجم) انتشارات ۱ مبانی سازمان و مدیریت * سیدمحمدمقیمی […]

مدیر   دکتری
بیشتر

منابع پیشنهادی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته مدیریت – درس استعداد تحصیلی

منابع پیشنهادی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته مدیریت – درس استعداد تحصیلی ردیف نام کتاب مولف (مترجم) انتشارات ۱ استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری هادی مسیح خواه – محمد وکیلی کتابخانه فرهنگ ۲ GMAT […]

مدیر   دکتری
بیشتر

منابع پیشنهادی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته مدیریت – درس زبان انگلیسی

منابع پیشنهادی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته مدیریت – درس زبان انگلیسی ردیف نام کتاب مولف (مترجم) انتشارات ۱ ۵۰۴ Essential Words ۲ Barron’s essential words for the TOEFL ۳ تافل لانگمن (Paper) ۴ […]

مدیر   دکتری
بیشتر

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ گرایشهای مختلف مجموعه های مدیریت و حسابداری و رشته های مدیریت آموزشی و مدیریت ورزشی

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ گرایشهای مختلف مجموعه های مدیریت و حسابداری و رشته های مدیریت آموزشی و مدیریت ورزشی مجموعه مدیریت دوره نام دانشگاه یا مؤسسه […]

مدیر   دکتری
بیشتر