کنفرانس ها

فراخوان مقاله کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت – دانشگاه علم و صنعت

فراخوان مقاله کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت – دانشگاه علم و صنعت                                             […]

مدیر   کنفرانس ها
بیشتر

اولین کنفرانس هوش تجاری ایران ۲۰ آبان ۱۳۹۵ برگزار می شود

ورود به وب سایت کنفرانس هوش تجاری مشاهده پوستر سخنرانان کنفرانس هوش تجاری ثبت نام در کنفرانس هوش تجاری ورود به کانال تلگرام کنفرانس هوش تجاری  کنفرانس

مدیر   کنفرانس ها
بیشتر

اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

محور اول: مدیریت منابع انسانی در سطح ملی بررسی عوامل جامعه شناختی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی موثر بر مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی برنامه ریزی منابع انسانی در سطح ملی و وزارتخانه های دولتی […]

مدیر   کنفرانس ها
بیشتر