کتابخانه آنلاین

کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین

نام کتاب: رفتار سازمانی، مدیریت کارکنان و سازمان نویسندگان: ریکی گریفین و گریگوری مورهد نوع فایل: خلاصه کتاب تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه قیمت: ۵۰۰ تومان

بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی رابینز

نام: خلاصه مدیریت رفتار سازمانی رابینز تعداد صفحات: ۱۰۰ قیمت: ۵۰۰

بیشتر

دانلود مدیریت رفتار سازمانی رضائیان

نام کتاب: مبانی مدیریت رفتار سازمانی نویسنده: علی رضاییان ناشر: انتشارات سمت تعداد صفحات: ۱۵۳ نوع فایل: خلاصه کتاب – PDF قیمت: ۵۰۰

بیشتر

دانلود کتاب مبانی مدیریت صنعتی

نام کتاب: مبانی مدیریت صنعتی رویکرد نوین نویسنده: دکتر میرزا حسن حسینی تعداد صفحات: ۲۵۰ قیمت: ۵۰۰

بیشتر

دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت

نام کتاب : مبانی سازمان و مدیریت نویسنده: علی رضائیان تعداد صفحات: ۳۶ قیمت: ۴۰۰  

بیشتر

دانلود کتاب تئوریهای مدیریت انتشارات پوران پژوهش

دانلود کتاب تئوریهای مدیریت انتشارات پوران پژوهش قیمت: ۵۰۰ تعداد صفحات: ۶۰

بیشتر

دانلود کتاب مدیریت عمومی الوانی

دانلود کتاب مدیریت عمومی الوانی قیمت : ۴۰۰ تعداد صفحات:۳۲

بیشتر