مدیریت

بررسی اولویت بندی سبک های رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان به روش SEM

موضوع مقاله: بررسی اولویت بندی سبک های رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان به روش SEM چکیده مقاله: دانش مدیریت رهبری برای کمک به اتخاذ شیوه های مدیریت به وجود آمده و وظایف متعدد مدیران را تشریح […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی اهمیت پایانه های مرزی در ترانزیت کالا از کشور با استفاده از مدل SWOT

موضوع مقاله: بررسی اهمیت پایانه های مرزی در ترانزیت کالا از کشور با استفاده از مدل SWOT چکیده مقاله: تبدیل شدن این جهان به دهکده ای کوچک و پراکندگی منابع مورد نیاز بشر بر روی کره […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی انتظارات و ادراکات مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی بر اساس مدل تحلیل شکاف (مطالعه موردی: بانک رفاه اردبیل)

موضوع مقاله: بررسی انتظارات و ادراکات مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی بر اساس مدل تحلیل شکاف (مطالعه موردی: بانک رفاه اردبیل) چکیده مقاله: این مقاله به مطالعه و بررسی انتظارات و ادراکات مشتریان از خدمات بانکداری […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی استقرار مدیریت روابط با مشتری در سازمان های خدمت گرا

موضوع مقاله: بررسی استقرار مدیریت روابط با مشتری در سازمان های خدمت گرا چکیده مقاله: در دنیای رقابتی امروز، مشتری نقش کلیدی و مهمی در حفظ جایگاه و نهایتاً بقای سازمان ها دارد. مدیریت ارتباط با […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی ارتباط مدیریت جریانات نقدی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

موضوع مقاله: بررسی ارتباط مدیریت جریانات نقدی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران چکیده مقاله: هدف این مطالعه بررسی ارتباط مدیریت جریانات نقدی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی مزیت رقابتی صادرات مواد غذایی آبزیان استان چهارمحال و بختیاری براساس مدل الماس پورتر

موضوع مقاله: بررسی مزیت رقابتی صادرات مواد غذایی آبزیان استان چهارمحال و بختیاری براساس مدل الماس پورتر چکیده مقاله: امروزه، صادرات مهم ترین شاخص توسعه شرکت ها و کشورها محسوب می شود. در این راستا توجه به […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی عوامل موثر بر رفتار کارکنان (جایگاه های سوخت شهر ایلام)

موضوع مقاله: بررسی عوامل موثر بر رفتار کارکنان (جایگاه های سوخت شهر ایلام) چکیده مقاله: هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر رفتار کارکنان جایگاه های سوخت شهر ایلام باشد. این تحقیق پیمایشی، کاربردی، توصیفی است. […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه مند و کیفیت درک شده از برند با وفاداری مشتریان بیمه ایران در استان گلستان

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه مند و کیفیت درک شده از برند با وفاداری مشتریان بیمه ایران در استان گلستان چکیده مقاله: برند یکی از مهمترین مفاهیم در تجارت و در تحقیقات علمی است […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

اولویت بندی عوامل آمادگی الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی در تحقق دولت الکترونیک

موضوع مقاله: اولویت بندی عوامل آمادگی الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی در تحقق دولت الکترونیک چکیده مقاله: تحقیق حاضر به منظور ارزیابی آمادگی الکترونیکی اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی و تعیین میزان آمادگی آن […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

اولویت بندی ریسک پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره BWM

موضوع مقاله: اولویت بندی ریسک پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره BWM چکیده مقاله: امروزه که فشارهای رقابتی و هزینه های جذب مشتری برای سازمان ها رو به […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

اهمیت استراتژی مستندسازی در بهبود عملکرد سازمان

موضوع مقاله: اهمیت استراتژی مستندسازی در بهبود عملکرد سازمان چکیده مقاله: بررسی تئوری های سازمان و مدیریت نشان می دهند که نظریه پردازان مکاتب مختلف برای تجربه سازمانی و مستندسازی ارزش زیادی قائل بوده اند که […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

افزایش بهره وری هزینه های کیفیت با استفاده از طراحی آزمایشات تاگوچی(مطالعه موردی شرکت دخانیات ارومیه)

موضوع مقاله: افزایش بهره وری هزینه های کیفیت با استفاده از طراحی آزمایشات تاگوچی(مطالعه موردی شرکت دخانیات ارومیه) چکیده مقاله: هزینه یابی کیفیت،روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین […]

مدیر   مدیریت
بیشتر
صفحه 1 از 2612345...1020...قبلی »