اقتصاد

بودجه ریزی در بخش عمومی ( بودجه ریزی عملیاتی ، خروجی محور و پیامد محور )

موضوع مقاله: بودجه ریزی در بخش عمومی ( بودجه ریزی عملیاتی ، خروجی محور و پیامد محور ) چکیده مقاله: بعد از جنگ جهانی دوم ، هزینه های سربار بیشتر از هزینه های اصلی شد و […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری، تولید و اشتغال، تورم و بر تولید واقعی و ارزش واقعی اقلام تشکیل دهنده ی تقاضای کل کشور

موضوع مقاله: بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری، تولید و اشتغال، تورم و بر تولید واقعی و ارزش واقعی اقلام تشکیل دهنده ی تقاضای کل کشور چکیده مقاله: هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده کشاورزی مطالعه موردی کشور ایران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده کشاورزی مطالعه موردی کشور ایران چکیده مقاله: متغیرهای کلان اقتصاد از مهم ترین ابزارهای کلان اقتصادی بوده و آگاهی از چگونگی اثر گذاری این متغیرها، گامی […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

تاثیرات سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی با رویکرد نظام اقتصاد اسلامی

موضوع مقاله: تاثیرات سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی با رویکرد نظام اقتصاد اسلامی چکیده مقاله: امروزه نیروی انسانی بعنوان اولین و کلیدی ترین عامل توسعه جوامع شناخته می شود. مطالعه و بررسی سیر تکاملی رشد کشورهای […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

کارکرد امنیت و آرامش در جلب سرمایه گذاری های اقتصادی

موضوع مقاله: کارکرد امنیت و آرامش در جلب سرمایه گذاری های اقتصادی چکیده مقاله: امنیت یکی از بارزترین وجوه بالندگی یک جامعه و زمینه ساز رشد، توسعه و ثبات آن محسوب می گردد. به عبارت دیگر […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

تحلیل بودجه بندی سرمایه ای

موضوع مقاله: تحلیل بودجه بندی سرمایه ای چکیده مقاله: تعیین مقدار هزینه و درآمد دارییها و سرمایه ای و انجام تجزیه و تحلیل های لازم به منظور انتخاب نوع این داراییها بودجه بنی سرمایه ای می […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

بررسی رابطه بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی چکیده مقاله: از آنجایی که تجارت به عنوان یک عامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی با ایجاد رقابت […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

تاثیر اقتصاد مقاومتی در برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها

موضوع مقاله: تاثیر اقتصاد مقاومتی در برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها چکیده مقاله: اقتصاد مقاومتی الگوی اقتصادی کشور است که اهدافی همچون دستیابی به رشد اقتصادی و آسیب ناپذیری در برابر فشارها را در نظر دارد. […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

نقش اقتصاد سیاسی در نوآوری و توسعه مناطق ایران

موضوع مقاله : نقش اقتصاد سیاسی در نوآوری و توسعه مناطق ایران چکیده مقاله: خصوصیات اقتصادی و اجتماعی کشور از عوامل مهم در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی است. از طرف دیگر تصمیمات دولت عمدتاً […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

بررسی راهکارهای بودجه ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی

موضوع مقاله: بررسی راهکارهای بودجه ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی چکیده مقاله: موضوع اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ مطرح شد که براساس آن اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیت […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر