انگلیسی

بررسی رابطه نقش حراست در اخلاق حرفه ای وعملکرد کارکنان مطالعه موردی(آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ساوه)”وابسته به دانشگاه فنی و حرفه ای”

موضوع مقاله: بررسی رابطه نقش حراست در اخلاق حرفه ای وعملکرد کارکنان مطالعه موردی(آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ساوه)”وابسته به دانشگاه فنی و حرفه ای” چکیده مقاله: دین اسلام که هدف وغایت بعثت ونبوت را […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی بر جلب و ارتقاء وفاداری مشتریان در صنعت بیمه

موضوع مقاله: بررسی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی بر جلب و ارتقاء وفاداری مشتریان در صنعت بیمه چکیده مقاله: امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و شرکت های بیمه برای بدست آوردن سهم بیشتری از […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی تاثیر عشق به برند، شخصیت برند و وفاداری مصرف کننده به برند سبز بر تبلیغات دهان به دهان

موضوع مقاله: بررسی تاثیر عشق به برند، شخصیت برند و وفاداری مصرف کننده به برند سبز بر تبلیغات دهان به دهان چکیده مقاله: در عصر حاضر و به دنبال رقابت شدید بین شرکت ها، تنها راه […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

شناسایی، رتبه بندی و ارائه راهکارهای مقابله با افزایش هزینه پروژه های عمرانی در کشورهای در حال توسعه

موضوع مقاله: شناسایی، رتبه بندی و ارائه راهکارهای مقابله با افزایش هزینه پروژه های عمرانی در کشورهای در حال توسعه چکیده مقاله: امروزه مدیریت پروژه های عمرانی با پیچیدگی و تغییراتی شدید روبرو شده است. به […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی رابطه ی بین آمادگی مصرف کننده و سطح برانگیختگی بهینه با خریدهای تفننی و تنوع طلبی

موضوع مقاله: بررسی رابطه ی بین آمادگی مصرف کننده و سطح برانگیختگی بهینه با خریدهای تفننی و تنوع طلبی چکیده مقاله: این تحقیق به بررسی رابطه بین آمادگی مصرف کننده و سطح برانگیختگی بهینه با خریدهای […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی-اسلامی با ساختار سازمانی

موضوع مقاله: بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی-اسلامی با ساختار سازمانی (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلام) چکیده مقاله: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی-اسلامی با […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

علل بروز تعارض و اصول کاربردی مدیریت تعارض در محیط های سازمانی

عنوان مقاله: علل بروز تعارض و اصول کاربردی مدیریت تعارض در محیط های سازمانی چکیده مقاله: تعارض امری طبیعی و پدیده ای اجتناب نا پذیر در زندگی فردی و سازمانی است و به دلایل متعدد […]

مدیر   مدیریت
بیشتر