انگلیسی

شناسایی، رتبه بندی و ارائه راهکارهای مقابله با افزایش هزینه پروژه های عمرانی در کشورهای در حال توسعه

موضوع مقاله: شناسایی، رتبه بندی و ارائه راهکارهای مقابله با افزایش هزینه پروژه های عمرانی در کشورهای در حال توسعه چکیده مقاله: امروزه مدیریت پروژه های عمرانی با پیچیدگی و تغییراتی شدید روبرو شده است. به […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی رابطه ی بین آمادگی مصرف کننده و سطح برانگیختگی بهینه با خریدهای تفننی و تنوع طلبی

موضوع مقاله: بررسی رابطه ی بین آمادگی مصرف کننده و سطح برانگیختگی بهینه با خریدهای تفننی و تنوع طلبی چکیده مقاله: این تحقیق به بررسی رابطه بین آمادگی مصرف کننده و سطح برانگیختگی بهینه با خریدهای […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی-اسلامی با ساختار سازمانی

موضوع مقاله: بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی-اسلامی با ساختار سازمانی (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلام) چکیده مقاله: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی-اسلامی با […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

علل بروز تعارض و اصول کاربردی مدیریت تعارض در محیط های سازمانی

عنوان مقاله: علل بروز تعارض و اصول کاربردی مدیریت تعارض در محیط های سازمانی چکیده مقاله: تعارض امری طبیعی و پدیده ای اجتناب نا پذیر در زندگی فردی و سازمانی است و به دلایل متعدد […]

مدیر   مدیریت
بیشتر