حسابداری

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و ویژگی های شرکت

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و ویژگی های شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و ویژگی های شرکت […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

سیستم های اطلاعاتی حسابداری و تقلب های رایانه ای

موضوع مقاله: سیستم های اطلاعاتی حسابداری و تقلب های رایانه ای چکیده: با پیشرفت جهانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری این فناوری نو ظهور موجب تسریع و تسهیل فراوان در آموزش و […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

فناوری سیستم اطلاعات حسابداری و شفافیت

موضوع مقاله: فناوری سیستم اطلاعات حسابداری و شفافیت چکیده: هدف از تحقیق حاضر، فناوری سیستم اطلاعات حسابداری و شفافیت می باشد. قبل از اختراع رایانه مورد استفاده «سیستم حسابدار ی» حسابدار ی و فناوری اطلاعات ارتباط […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

مالیات های بخش مسکن

موضوع مقاله: مالیات های بخش مسکن چکیده: بخش زمین و مسکن به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود مانند غیرقابل جایگزین، غیرقابل تجارت، محدود بودن و ناهمگن بودن نسبت به سایر بازارها مستعد پدیده “شکست […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

استقرار سیستم قیمت تمام شده در شرکت های تولید تخته خرده چوب

موضوع مقاله: استقرار سیستم قیمت تمام شده در شرکت های تولید تخته خرده چوب (مطالعه موردی شرکت صنعت چوب شمال) چکیده: حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به تصمیم گیرندگان در تخصیص منابع خود به […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران در کمیته امداد

موضوع مقاله: بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان جنوبی چکیده: در هر سازمانی،مدیریت، مسؤول پاسخگویی درباره عملکرد سازمان است و در برابر طرف های داخلی و […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

توصیف صداقت و درستکاری در حسابداری و حسابرسی

موضوع مقاله: توصیف صداقت و درستکاری در حسابداری و حسابرسی (با مروری بر عملکرد شرکت انرون) چکیده: حسابداری در دنیای پیشرفتۀ اقتصادی امروز حرفه ای است حیاتی، زیرا سامانه اقتصادی جاری بدون آن نمی تواند، وجود […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

تاثیر ساختار سرمایه پیش بینی شده (هدف) بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

موضوع مقاله: تاثیر ساختار سرمایه پیش بینی شده (هدف) بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: در این تحقیق تاثیر ساختار سرمایه پیش بینی شده (هدف) بر کاهش عدم […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

بررسی حسابداری شرکت های تعاونی و قوانین آن

موضوع مقاله: بررسی حسابداری شرکت های تعاونی و قوانین آن چکیده: پژوهش حاضر به بررسی حسابداری شرکت های تعاونی و قوانین آن می پردازد. شرکت تعاونی دستگاهی است که قانوناً دارای شخصیت حقوقی بوده وهدف از […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

تأثیر مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه

موضوع مقاله: تأثیر مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) چکیده: آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش، […]

مدیر   حسابداری
بیشتر
صفحه 1 از 1812345...10...قبلی »