حسابداری

عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در صنایع مالی و غیر مالی

موضوع مقاله: عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در صنایع مالی و غیر مالی چکیده مقاله: حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بر ارزیابی فرآیند تجاری و پردازش استراتژیک و ارزیابی اهداف، ریسک […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

اخلاق در حسابداری و حسابرسی

موضوع مقاله: اخلاق در حسابداری و حسابرسی چکیده مقاله: اخلاق ریشه در سرشت انسان (عقل و احساس) دارد. معنویت انسان واقعیتی فطری و لایتناهی، و رعایت اخلاق یکی از مظاهر این معنویت و مبنای اولیه زندگی […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

بررسی وضعیت شایستگی های مالی کارکنان معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد

موضوع مقاله: بررسی وضعیت شایستگی های مالی کارکنان معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد چکیده مقاله: شهرداری ها اداره امور عمومی شهرها را بر عهده دارند. هر سازمان به بخشی نیاز دارد که وظایف مالی و […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

هزینه یابی هدف فعالیت محور بر پایه روش هزینه یابی و پیشنهاد یک مدل

موضوع مقاله: هزینه یابی هدف فعالیت محور بر پایه روش هزینه یابی و پیشنهاد یک مدل چکیده مقاله: پدیده جهانی سازی به پا خواسته همراه با تغییرات سریع در اقتصاد و تکنولوژی، همچنین همگام با […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

بررسی برون سپاری سیستم وصول مطالبات برعملکرد شرکت آب و فاضلاب زاهدان براساس الگوی کارت امتیازی متوازن

موضوع مقاله: بررسی برون سپاری سیستم وصول مطالبات برعملکرد شرکت آب و فاضلاب زاهدان براساس الگوی کارت امتیازی متوازن چکیده مقاله: یکی از مفاهیمی که امروزه بسیار در صنعت و خدمات شنیده می شود مفهومی به […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

حسابرسی داخلی (مالی و عملیاتی)

موضوع مقاله: حسابرسی داخلی (مالی و عملیاتی) چکیده مقاله: حسابرسی داخلی یکی از ارکان سازمانهای امروزی است و شناخت متقابل کارکردها و نیازهای کارکنان حسابرسی داخلی و مدیران سطوح مختلف، سازمان را در رسیدن به اهدافش […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

دلایل تغییر کیفیت حسابرسی پس از تغییر حسابرس چیست ؟ مدارک به دست آمده از تعویض های ارادی و اجباری حسابرس

موضوع مقاله: دلایل تغییر کیفیت حسابرسی پس از تغییر حسابرس چیست ؟ مدارک به دست آمده از تعویض های ارادی و اجباری حسابرس چکیده مقاله: در حالیکه پژوهش های صورت گرفته در خصوص این موضوع شواهدی […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

بررسی تاثیر XBRL بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر XBRL بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده مقاله: در پژوهش حاضر به ارزیابی تاثیر گزارشگری تحت وب بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

نظریه ساختاری در تحقیقات حسابداری

موضوع مقاله : نظریه ساختاری در تحقیقات حسابداری چکیده مقاله: از زمانی که حدود ۳۰ سال قبل، نظریه ساختاری گیدنس در منابع حسابداری معرفی شد، به ارتقا جایگاه خودش به عنوان یکی از مکاتب عمده تفکر […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

بررسی رابطه مربوط بودن ارزش، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه مربوط بودن ارزش، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده مقاله: در این پژوهش به بررسی رابطه بین مربوط بودن ارزش، مدیریت سود و […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

بررسی نقش شفافیت اطلاعات مالی برکارایی بازارسرمایه ایران

موضوع مقاله: بررسی نقش شفافیت اطلاعات مالی برکارایی بازارسرمایه ایران چکیده مقاله: بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه از مهمترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به شمار می روند توسعه بازارهای مالی در دستیابی به […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بانک بر تامین زیان وام در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر ساختار مالکیت بانک بر تامین زیان وام در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده مقاله: هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بانک بر تامین زیان وام، […]

مدیر   حسابداری
بیشتر
صفحه 1 از 41234