حسابداری

بررسی بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه اولیه رشدی و ارزشی در بورس تهران

موضوع مقاله: بررسی بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه اولیه رشدی و ارزشی در بورس تهران چکیده مقاله: در سال های اخیر، بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نماد بازار سرمایه، رشد چشمگیری درزمینه عرضع […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

بررسی عوامل موثر در بهبود منابع درآمدی (مطالعه موردی شهرداری کنگاور)

موضوع مقاله: بررسی عوامل موثر در بهبود منابع درآمدی (مطالعه موردی شهرداری کنگاور) چکیده مقاله: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی می باشد. تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها (مطالعه موردی بانک صادرات)

موضوع مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها (مطالعه موردی بانک صادرات) چکیده مقاله: عوامل تعیین کننده سودآوری بانک ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

بررسی تأثیر مخارج دولت و نقدشوندگی بر توسعه مالی بازار سهام ایران

موضوع مقاله: بررسی تأثیر مخارج دولت و نقدشوندگی بر توسعه مالی بازار سهام ایران چکیده مقاله: یکی از مهمترین بخش های اقتصاد هر کشور، بازار سرمایه است. رشد اقتصادی می تواند توسعه و رونق بازار سرمایه […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

بررسی تأثیر عملکرد مالی بر رقابت پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

موضوع مقاله: بررسی تأثیر عملکرد مالی بر رقابت پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران چکیده مقاله: پیچیدگی محیطی، شدت رقابت، رواج تکنولوژیهای نو و پیشرفته توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شیوه های […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

تأثیر اهرم مالی، رشد دارایی ها و نسبت قیمت به سود بر بازده دارایی ها

عنوان مقاله: تأثیر اهرم مالی، رشد دارایی ها و نسبت قیمت به سود بر بازده دارایی ها چکیده مقاله: یکی از اهداف اصلی مدیران شرکت ها حداکثر نمودن ثروت سهامداران در بلندمدت می باشد، و […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

طراحی فرایند حسابداری منابع انسانی در سازمان ها

عنوان مقاله: طراحی فرایند حسابداری منابع انسانی در سازمان ها چکیده مقاله: یکی از منابع سازمانها برای تولید محصول و دستیابی به اهداف تعیین شده، منابع انسانی است که در مقایسه با سایر منابع مادی […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

تبیین ارتباط بین افشای اختیاری اطلاعات و هزینه های سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: تبیین ارتباط بین افشای اختیاری اطلاعات و هزینه های سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده مقاله: پژوهش حاضر به دنبال مطالعه تأثیر هزینه های سیاسی بر افشای […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

بررسی عوامل موثر بر مدیریت بهره وری هزینه ها (هزینه های غیر عملیاتی) در شعب بانک کشاورزی در استان تهران

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر مدیریت بهره وری هزینه ها (هزینه های غیر عملیاتی) در شعب بانک کشاورزی در استان تهران چکیده مقاله: زمینه: هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

حسابداری کلید نهفته در بهبود وضعیت اقتصادی

عنوان مقاله: حسابداری کلید نهفته در بهبود وضعیت اقتصادی چکیده مقاله: هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا حسابداری تاثیر معناداری در وضعیت اقتصادی در دوران پساتحریم دارد؟ با کدام ابزارها […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

رابطه نوع رشد شرکت و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: رابطه نوع رشد شرکت و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده مقاله: هدف این تحقیق بیان رابطه بین نوع رشد شرکت و ساختار سرمایه است.جامعه آماری این پژوهش، […]

مدیر   حسابداری
بیشتر

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های سری زمانی

موضوع مقاله: پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های سری زمانی چکیده مقاله: پیش بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران و تحلیل گران بوده است. این امر توسط پژوهشگران به روش […]

مدیر   حسابداری
بیشتر
صفحه 1 از 912345...قبلی »