اقتصاد

محاسبه ی سرعت گردش پول و نقدینگی در ایران با استفاده از نظریه ی مقداری پول

موضوع مقاله: محاسبه ی سرعت گردش پول و نقدینگی در ایران با استفاده از نظریه ی مقداری پول چکیده: سرعت گردش پول، یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد است که بر روی تورم، تولید و حتی […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

برآورد تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کارآفرینی

موضوع مقاله: برآورد تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کارآفرینی چکیده: یکی از راه های ایجاد اشتغال، بالا بردن ظرفیت های شغلی در یک جامعه از طریق کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید است. عوامل […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

رابطه بیمه عمر و سلامت در کشورهای گروه ۸ D

موضوع مقاله: رابطه بیمه عمر و سلامت در کشورهای گروه ۸ D چکیده: در حوزه ی رفاه اجتماعی، بخش سلامت (بهداشت و درمان) از جمله بخش های کلیدی هر کشور محسوب شده و به عنوان زیربنای […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

بررسی رابطه بین درجه باز بودن اقتصاد،امید به زندگی در بدو تولد، رشد جمعیت، با رشد اقتصادی

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین درجه باز بودن اقتصاد،امید به زندگی در بدو تولد، رشد جمعیت با رشد اقتصادی در کشورهای آسیایی عضو کنفرانس اسلامی چکیده: دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای اسلامی […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

بررسی رابطه بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی چکیده: از آنجایی که تجارت به عنوان یک عامل مؤثر در ر شد و تو سعه اقت صادی با […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

تجزیه و تحلیل رابطه علیت بین اعتبارات بخش بانکی و اندازه بازار سهام

موضوع مقاله: تجزیه وتحلیل رابطه علیت بین اعتبارات بخش بانکی و اندازه بازار سهام چکیده: شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر اندازه بازار سهام ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می دهد، می تواند راهنمای مناسبی […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

بررسی ارتباط بین فرصت کارآفرینی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک

موضوع مقاله: بررسی ارتباط بین فرصت کارآفرینی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک چکیده: امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی در دانش مدیریت و اقتصاد به کارآفرینی اقتصاد مدار و کارآفرینان می شود. تقویت کارآفرینی […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

بررسی رابطه بین کسر بودجه با فساد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین کسر بودجه با فساد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک چکیده: کسری بودجه « یکی از مباحثی که همواره دامنگیر اقتصادهای عضو اوپک بوده و به نوعی تورم را در این […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

بررسی رابطه بین تورم و چرخه عملیاتی با نگهداری وجه نقد

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین تورم و چرخه عملیاتی با نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تورم، چرخه عملیاتی با نگهداری وجه […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر

مطالعه رابطه بحران مالی با میزان استفاده از فرصت های سرمایه گذاری

موضوع مقاله: مطالعه رابطه بحران مالی با میزان استفاده از فرصت های سرمایه گذاری چکیده: هدف این تحقیق بررسی تاثیر بحران مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری با توجه به فرصت های سرمایه گذاری در راستای کمک […]

مدیر   اقتصاد
بیشتر
صفحه 1 از 612345...قبلی »