مقاله

ارائه مدلی ساختاری تفسیری (ISM) برای توسعه صنعت گردشگری

عنوان مقاله: ارائه مدلی ساختاری تفسیری (ISM) برای توسعه صنعت گردشگری شهر شیراز چکیده: هدف از این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری در شیراز و سطح بندی این عوامل با استفاده از […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی تاثیر گردش شغلی بر عملکرد کارکنان

موضوع پرسشنامه: بررسی تاثیر گردش شغلی بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: بانک صادرات استان تهران) چکیده: تحقیق حاضر به بررسی تاثیر گردش شغلی بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان تهران پرداخته است. پژوهش حاضر از […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

ارزیابی رابطه بین رفتار سازمانی مثبت گرا با سلامت سازمانی

موضوع : ارزیابی رابطه بین رفتار سازمانی مثبت گرا با سلامت سازمانی دردانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه چکیده: سلامت سازمانی آن است که سازمان علاوه بر این که در محیط خود پایدار می […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

ارزیابی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی و مدیریت دانش بر چابکی سازمان

موضوع : ارزیابی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی و مدیریت دانش بر چابکی سازمان (مطالعه موردی:سازمان صنعت،معدن،تجارت استان مازندران) چکیده: چابکی مفهومی است که می تواند به عامل اساسی در راستای برخورد و مدیریت محیط های […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

Cause-related marketing: An experimental study about how the product type and the perceived fit may influence the consumer response

چکیده: tAlthough previous cause-related marketing literature has examined the role of the nature of the productand the perceived fit between the product and the cause, there is no clear consensus yet regarding theeffect of these […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

Logistic and marketing performances of logistics companies: A comparison between Germany and Turkey

چکیده: Developments in globalization and increasing foreign trade activities have given the logistics sector a strategically significant status. Formerly logistics companies were considered as companies that only performed transportation activities; however, nowadays the necessity of […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

Innovation capability of SMEs through entrepreneurship, marketing capability, relational capital and empowerment

چکیده: This study aims to examine the influence of entrepreneurship, marketing capabilities, relational capital and empowerment toward the innovation capability and performance. The problem of the study is how to improve innovation capabilities and performance […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی صادرات خدمات فنی و مهندسی با رویکرد مدل مزیت رقابتی مایکل پورتر

موضوع مقاله: بررسی صادرات خدمات فنی و مهندسی با رویکرد مدل مزیت رقابتی مایکل پورتر چکیده: صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی ، موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی رابطه گسترش همکاری های تجاری و افزایش سهم بازار

موضوع مقاله: بررسی رابطه گسترش همکاری های تجاری و افزایش سهم بازار در بازارهای بین المللی: مطالعه موردی فرش دستبافت ایران چکیده: تجارت آزاد و پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و ویژگی های شرکت

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و ویژگی های شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و ویژگی های شرکت […]

مدیر   حسابداری
بیشتر
صفحه 1 از 7512345...102030...قبلی »