مقاله مدیریت

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مکان یابی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در استان کهگیلویه و بویراحمد (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

موضوع مقاله: شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مکان یابی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

شناسایی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت کیفیت در یک شرکت تولیدی بر اساس معیارهای کارت امتیازی: مطالعه موردی: شرکت تولیدی ویشکا

موضوع مقاله: شناسایی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت کیفیت در یک شرکت تولیدی بر اساس معیارهای کارت امتیازی: مطالعه… نمایش کامل مقاله »

1 38 39 40 41 42 91