مقاله مدیریت

بررسی راهکارهای امنیت اطلاعات با استفاده از علم بیومتریک هوشمند در مباحث مدیریت فناوری اطلاعات

موضوع مقاله: بررسی راهکارهای امنیت اطلاعات با استفاده از علم بیومتریک هوشمند در مباحث مدیریت فناوری اطلاعات چکیده مقاله: امروزه… نمایش کامل مقاله »

1 2 3 4 48