مقاله اقتصاد

اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل: بررسی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی و راهکارهای اجرای آن با تکیه بر بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تعالیم الهی قرآن کریم

موضوع مقاله: اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل: بررسی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی و راهکارهای اجرای آن با تکیه بر… نمایش کامل مقاله »

1 2 3 4 5 9