مقاله حسابداری

تحلیل رابطه بین فعالیت های مدیریت سود واقعی و اقلام تعهدی اختیاری با ریسک شکست در عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: تحلیل رابطه بین فعالیت های مدیریت سود واقعی و اقلام تعهدی اختیاری با ریسک شکست در عرضه عمومی… نمایش کامل مقاله »

1 2 3 4 5 22