مقاله حسابداری

بررسی کارایی عملکرد حسابرسی داخلی بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

موضوع مقاله: بررسی کارایی عملکرد حسابرسی داخلی بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق… نمایش کامل مقاله »

مقاله حسابداری

ارزیابی کنترل های داخلی و شکاف های بین اساتید حسابداری و مدیریت (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد استان آذربایجان غربی)

موضوع مقاله: ارزیابی کنترل های داخلی و شکاف های بین اساتید حسابداری و مدیریت (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه… نمایش کامل مقاله »

1 2 3 4 5 17