مقاله حسابداری

بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392-1388

موضوع مقاله: بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در… نمایش کامل مقاله »

1 20 21 22