مقاله حسابداری

تاثیر اندازه موسسات حسابرسی بر مدیریت سود اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل لارنس (با تاکید بر موسسات خصوصی حسابرسی)

موضوع مقاله: تاثیر اندازه موسسات حسابرسی بر مدیریت سود اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل لارنس (با تاکید بر… نمایش کامل مقاله »

مقاله حسابداری

بررسی تاثیر محدودیت حسابداری (مالی) بر تسهیلات اعطایی وزیان مطالبات مشکوک الوصول در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر محدودیت حسابداری (مالی) بر تسهیلات اعطایی وزیان مطالبات مشکوک الوصول در بانک های پذیرفته شده در… نمایش کامل مقاله »

مقاله حسابداری

بررسی رابطه بین تامین زیان وام، محدودیت حسابداری (مالی)، و ساختار مالکیت بانک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین تامین زیان وام، محدودیت حسابداری (مالی)، و ساختار مالکیت بانک در بانک های پذیرفته شده… نمایش کامل مقاله »

1 2 3 4 17