مقاله حسابداری

تاثیر پیش بینی سود و جریان نقد آزاد بر بازده سهام با تاکید بر نقش میانجی ریسک بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: تاثیر پیش بینی سود و جریان نقد آزاد بر بازده سهام با تاکید بر نقش میانجی ریسک بازار… نمایش کامل مقاله »

مقاله حسابداری

رابطه اندازه هیات مدیره، تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: رابطه اندازه هیات مدیره، تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق… نمایش کامل مقاله »

مقاله حسابداری

بررسي رابطه بين ساختار هيئت مدیره و ساختارمالكيت و احتمال ریسک نكول شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسي رابطه بين ساختار هيئت مدیره و ساختارمالكيت و احتمال ریسک نكول شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق… نمایش کامل مقاله »

مقاله حسابداری

تحلیل رابطه بین فعالیت های مدیریت سود واقعی و اقلام تعهدی اختیاری با ریسک شکست در عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: تحلیل رابطه بین فعالیت های مدیریت سود واقعی و اقلام تعهدی اختیاری با ریسک شکست در عرضه عمومی… نمایش کامل مقاله »

1 2 3 4 22