کارشناسی ارشد

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال ۱۳۹۰

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال ۱۳۹۰ مدیریت بازرگانی دوره کد محل تحصیل نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال ملاحظات اول دوم روزانه ۳۱۷۵ دانشگاه اصفهان ۹ […]

بیشتر

معرفی رشته مدیریت تکنولوژی

معرفی رشته مدیریت تکنولوژی این رشته یک تخصص میان رشته ای می باشد که بین علوم مختلف از جمله علوم طبیعی ، اجتماعی ، تجزیه صنعتی ، تئوری کسب و کار و مهندسی ارتباط برقرار […]

بیشتر

معرفی رشته مدیریت صنعتی

هدف هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع تولیدی و خدماتی ، موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی است. در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریه های نوین مدیریت […]

بیشتر

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت بازرگانی در ۱۱ سال گذشته

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت بازرگانی در ۱۱ سال گذشته سال ۸۴ سال ۸۵ سال ۸۶ سال ۸۷ سال ۸۸ سال ۸۹ سال۹۰ سال۹۱ سال ۹۲ سال ۹۳ سال ۹۴ روزانه تهران ۸۷ ۵۹ ۷۶ […]

بیشتر

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹ دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال ملاحظات اول دوم روزانه دانشگاه اصفهان ۷ – گرایش بازاریابی –فاقد خوابگاه روزانه دانشگاه اصفهان ۹ – گرایش […]

بیشتر

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال ۱۳۸۸

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال ۱۳۸۸ روزانه – مدیریت بازرگانی دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات دانشگاه اصفهان ۱۱ ۰ گرایش بازاریابی – فاقد خوابگاه دانشگاه اصفهان ۱۱ ۰ گرایش مدیریت […]

بیشتر

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ رشته مدیریت بازرگانی زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق درعملیات بازاریابی معدل نمره کل (تراز) رتبه ۴۸٫۸۹ ۷۷٫۷۸ ۴۶٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۸۱٫۶۷ ۴۰ ۸۰ ۲۰ […]

بیشتر

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴ رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴ رشته مدیریت بازرگانی زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق درعملیات بازاریابی معدل نمره کل (تراز) رتبه ۶۰ ۲۲٫۲۲ ۳۶٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۵۵ ۴۴٫۴۴ ۸۰ ۱۹٫۱۱ […]

بیشتر

ضرایب دروس برای کلیه گرایشهای مجموعه مدیریت بازرگانی – کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

ضرایب دروس برای کلیه گرایشهای مجموعه مدیریت بازرگانی – کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد (اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۵ می باشد) نام درس بازرگانی-کارآفرینی بازرگانی-مدیریت استراتژیک بازرگانی-تجارت الکترونیکی بازرگانی بازرگانی-بازاریابی بازرگانی-بازرگانی داخلی بازرگانی-بازرگانی بین المللی […]

بیشتر

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها)

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها) ضرایب کلیه گرایشها شامل بازاریابی ، بازاریابی بین المللی ، بازرگانی داخلی، تجارت الکترونیک ، مدیریت استراتژیک ، کارآفرینی […]

بیشتر
صفحه 1 از 212