روش تحقیق

هرمنوتیک

یکی از راه های تحلیل داده های کیفی، استفاده از هرمنوتیک است. هرمنوتیک را می توان یک فلسفه پیش زمینه ای (اساسی)  و نیز یک رویکرد خاص در تحلیل داده های کیفی به شمار آورد.هرمنوتیک […]

مدیر   روش تحقیق
بیشتر

پیشنهادهای عملی برای انجام مصاحبه

افزون بر استفاده از مدل نمایشنامه ای در انجام مصاحبه، چند پیشنهاد عملی دیگر برای انجام مصاحبه وجود دارد که عبارتند از: در تحقیق کیفی، بهتر است با طیف گوناگونی از افراد به نمایندگی از […]

مدیر   روش تحقیق
بیشتر

تحقیق قوم نگاری

تحقیق قوم نگاری یکی از عمیق ترین روش های ممکن تحقیق است؛ به طوری که محقق زمان قابل توجهی را در میان مردم می گذارند و رفتار های روزمره آنان را می بیند. قوم نگاری […]

مدیر   روش تحقیق
بیشتر

مزایا و معایب تحقیق بررسی موردی

مزایا و معایب تحقیق بررسی موردی تحقیق بررسی موردی، معروف ترین روش تحقیق کیفی است که در رشته های تجرات استفاده شده است. شهرت این روش به این دلیل است که یکی از مزایای تحقیق […]

مدیر   روش تحقیق
بیشتر

تحقیق بررسی موردی

واژه تحقیق بررسی موردی معانی زیادی دارد. ساده ترین آن ها این است که یک مورد توصیف پدیده ای است از یک دسته عمومی تر. این بدان معناست که توصیف یک مورد یا موقعیت مشخص […]

مدیر   روش تحقیق
بیشتر

تحقیق عمل نگر

هدف تحقیق عمل نگر، رفع مشکلات عملی رایج در راستای گسترش دانش است. بر خلاف دیگر روش های تحقیق که محقق به جای تغییر پدیده های سازمانی در پی بررسی آن هاست، محقق عمل نگر […]

مدیر   روش تحقیق
بیشتر

مصاحبه و کار میدانی

اگر قصد دارید مصاحبه، مشاهده مشارکتی و یا کار میدانی انجام دهید، باید همیشه به افراد بگویید که چرا کار میدانی و مصاحبه انجام می دهید؛ قصد دارید چه کاری را انجام دهید و با […]

مدیر   روش تحقیق
بیشتر

اخلاق در تحقیق

اخلاق در تحقیق در فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد چنین تعریف شده است: «اصول رفتاری که منش افراد را کنترل می کند و بر آن اثر می گذارد؛ همچنین شاخه ای از دانش که به اصول […]

مدیر   روش تحقیق
بیشتر

نظریه چیست؟

نظریه از دیدگاه های گوناگون قابل تعریف است که به نمونه هایی از آن ها اشاره می شود: نظریه، مجموعه ای به هم پیوسته از سازه ها (Constructs) مفهوم ها، تعریف ها و قضایاست که […]

مدیر   روش تحقیق
بیشتر

انواع تحقیق از نظر مکان و زمان اجرا

پژوهش، بنابر هدف و مساله ای که بدنبال می کنند می تواندد در مکان های گوناگون انجام پذیرند. مکان تحقیق دو معنا دارد: محلی برای گیدایش دانش نظری و پیشینه های اجرایی جامعه، منطقه،شهر،گروه،محله و […]

مدیر   روش تحقیق
بیشتر
صفحه 1 از 3123