انجام پایان نامه

اهمیت و ضرورت تحقیق در پایان نامه

هم اینک محیط جهانی به یک محیط فشرده و درهم تنیده و به بیانی به دهکده جهانی تبدیل شده است. محیط های علمی به واحدهای مشارکتی همسو با فرهنگ غالب و محیط خانواده کم تاثیر […]

بیشتر

پیش نوشت پایان نامه

در انجام پایان نامه مدیریت، برخی از دانشگاه ها و موسسه ها، برای اموری چون، اهدا، سپاس گزاری و حقوق معنوی صفحه های جداگانه ای را در آغاز پایان نامه و پیش از چکیده اختصاص […]

بیشتر

عنوان پایان نامه

در انجام پایان نامه عنوان، باید دقیقاً همانی باشد که در طرح پژوهشی پیشنهادی (پروپوزال)، از سوی مرجع تصویب کننده تصویب شده است، مگر آن که از طریق فرایندی قانونی تغییر داده شود. عنوان پایان […]

بیشتر

پایان نامه های تکراری و غیر کابردی

حرکت کند موضوعات پایان نامه  که در پایان نامه های تکراری و غیر کاربردی به سوی موضوع های جدید و نوآورانه و جهت گیری انجام پایان نامه  به سوی موضوع های تقریبا پیشینی و کار شده، […]

بیشتر

دفاع از انجام پایان نامه

بعد از انجام پایان نامه ، وقت آن است که از پایان نامه خود در یک سخنرانی در پیش استاد راهنما و اساتید داور دفاع به عمل آورید. که البته برای این سخنرانی  برخی از […]

بیشتر

مطالعات علمی برای انجام پایان نامه

انجام پایان نامه ، گزارشی کامل از کار عملی محقق یا محققانی است که با تصویب گروه آموزشی، هدایت و راهنمایی هیئت علمی و داوری استادان به اتمام رسیده است. با وجود این، آیا می […]

بیشتر

بایسته های نگارش پایان نامه

برخی انجام پایان نامه را تنها یک کار پژوهشی و تحقیقی می پندارند و تعدادی آن را شایستگی پژوهشی و پاره ای آن را مشارکت در دانش بشری معرفی می کنند. اما برای دستیابی به […]

بیشتر