مقاله مدیریت

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مکان یابی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در استان کهگیلویه و بویراحمد (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

موضوع مقاله: شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مکان یابی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری… نمایش کامل مقاله »

مقاله حسابداری

بررسی تئوری تجربی تأثیر چرخه عمر و جریان نقدی آزاد بر سیاست تقسیم سود پرداختی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تئوری تجربی تأثیر چرخه عمر و جریان نقدی آزاد بر سیاست تقسیم سود پرداختی شرکت های پذیرفته… نمایش کامل مقاله »

1 2 3 77