مقاله حسابداری

موانع پذیرش مدیریت حسابداری ( MA ) فرآیندهایی در محیط های بنیان گذاری محیط های برنامه ریزی 48 امین کنفرانس بین المللی هاوایی در علوم سیستم ها

موضوع مقاله: موانع پذیرش مدیریت حسابداری ( MA ) فرآیندهایی در محیط های بنیان گذاری محیط های برنامه ریزی 48… نمایش کامل مقاله »

1 2