/ در مقاله مدیریت / توسط

چالش هاي اجراي فرآيند مديريت استراتژيك در شركت پالايش نفت تبريز و ارائه راهكارهاي كاربردي

موضوع مقاله: چالش هاي اجراي فرآيند مديريت استراتژيك در شركت پالايش نفت تبريز و ارائه راهكارهاي كاربردي

چکیده مقاله:

تحقيق حاضر با هدف شناسايي چالش هاي اجراي فرآيند مديريت استراتژيك در شركت پالايش نفت تبريز و ارائه راهكارهاي کاربردی در دوره زمانی 1391 تا 1395 انجام شده است. در این پژوهش ضمن مطالعات کتابخانه ای و استخراج مهمترين چالش هاي اجراي فرآيند مديريت استراتژيك و مصاحبه با خبرگان، مدلي را استخراج و بر آن اساس سؤالات پژوهش تدوين شده است. تحقيق حاضر به لحاظ روش شناسي كيفي، از نظر هدف كاربردي و بر حسب روش گردآوري داده ها و اطلاعات توصيفي و از نوع مطالعه موردي بوده است. نمونه گيري نيز تا رسيدن به اشباع نظري ادامه پيدا كرده است. پس از كسب اطمينان از روايي و پايايي سؤالات، مصاحبه در سطح مديران ارشد (استراتژيست ها) انجام شده است. بعد از گردآوري و تحليل داده ها و اطلاعات حاصل از نتايج مصاحبه انجام يافته از استراتژيست ها، اظهارات مصاحبه شوندگان كدبندي شده و موارد متجانس و همگن در 14 محور شناسايي گرديدند. شناسايي به موقع چالش هاي اساسي و ارائه به هنگام ساز و كارهاي كاربردي، تصميم گيران  شركت را به برنامه ريزي دقيق تر با درنظر گرفتن عوامل داخلي و شرايط عدم اطمينان محيطي براي وضعيت موجود و زمان آتي آگاه و هوشيار كرده و ياري رسان مديريت شركت خواهد بود. 

واژگان کلیدی: مديريت استراتژيك، اجراي استراتژي، چالش هاي اجراي استراتژی.

نویسندگان: رحیم نوروزی، یونس جبارزاده، محمود عجمی، رحیم سروری

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 18

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

اخلاق کسب و کار و تبلیغات در فضای مجازی

موضوع مقاله: اخلاق کسب و کار و تبلیغات در فضای مجازی چکیده مقاله: از جمله حیطه های که حقوق مصرف کننده…

بررسی تاثیر شناسایی فرصت های کارآفرینانه بین المللی بر بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان

موضوع مقاله: بررسی تاثیر شناسایی فرصت های کارآفرینانه بین المللی بر بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان چکیده مقاله: بین…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *