/ در مقاله حسابداری / توسط
آخرین زمان ویرایش:

پیش بینی رشد سود در کوتاه مدت با استفاده از نسبت E/P برآوردی

چکیده

یکی از مهم ترین اهداف سرمایه گذاری در اوراق بهادار کسب سود سالیانه به همراه منفعت سرمایه می باشد. سرمایه گذاران جهت تحقق این هدف سعی می کنند در سهامی که کمترین ریسک و بیش ترین بازده را دارد، سرمایه گذاری کنند. نسبت قیمت به سود یکی از نسبت های مهم و قابل توجه در حیطه سرمایه گذاری می باشد. برخی ها این نسبت را شاخصی برای تبیین میزان رشد مورد انتظار بازار از سود آتی شرکت دانسته اند و برخی از آن به عنوان ورودی مدل های قیمت گذاری استفاده کرده اند از آن جا که این نسبت حاصل تلفیق دو متغیر قیمت و سود هر سهم می باشد در نظر تحلیل گران مبین وضعیت بازاری سهم از یک سو و وضعیت سودآوری و اعلام سود شرکت از سوی دیگر می باشد. با توجه به اهمیت موضوع رابطه بین نسبت E/P برآوردی با رشد فروش، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری شامل ۷۸۶ سال – شرکت و ۱۳۱ شرکت طی سال های ( ۱۳۹۲-۱۳۸۷ ) می باشد که در ۸ صنعت خودرو و قطعات، شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، مواد دارویی، سیمان، آهک و گچ، غذایی بجز قند و شکر، فلزات اساسی و ماشین آلات فعالیت داشته اند. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش پانل دیتا و رگرسیون می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار R استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نسبت E/P برآوردی، رشد فروش و رشد سود عملیاتی در کوتاه مدت، رابطه معناداری وجود ندارد اما بین نسبت E/P برآوردی و رشد سود خالص در کوتاه مدت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: نسبت E/P برآوردی، رشد سود، ریسک

مینا زاهدی – کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
  سید محمود موسوی شیری – هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشهد، دانشیار
  جلیل جراحی فریز – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، استادیار

پیش بینی رشد سود در کوتاه مدت با استفاده از نسبت E/P برآوردی

پیش بینی رشد سود در کوتاه مدت با استفاده از نسبت E/P برآوردی

نوشته های مشابه

استارت آپ چیست؟ + آموزش ویدیویی

استارت آپ (به انگلیسی: Startup یا Start-up) را به فارسی به شرکت نوپا ترجمه کرده‌اند. اگر چه در تعریف استارت…

ضریب همبستگی اسپیرمن + آموزش ویدیویی

در آمار، ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن که با حرف یونانی ρ نشان داده می‌شود آماره‌ای ناپارامتری برای سنجش ضریب همبستگی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 2 =