/ در سیاست های پولی و مالی / توسط
آخرین زمان ویرایش:

پیش‌بینی رشد جمعیت ایران با توجه به مؤلفه‌های اقتصادی- اجتماعی و مبتنی بر رویکرد میان‌رشته‌ای

چکیده:
رشد جمعیت، پدیده‌ای است که توضیح آن فقط با اتکاء بر مؤلفه‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. از این رو، در مقاله حاضر، با توجه به نظریه نوسازی و تحول فرهنگی اینگلهارت و ولزل، در کنار مؤلفه‌های اقتصادی، تبیینی از مسأله رشد جمعیت بیان می‌شود. در این تحقیق، تلاش می‌شود با رویکردی میان‌رشته‌ای، متغیر راهبردی رشد جمعیت بر اساس متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن، در قالب سه سناریوی اقتصادی، یعنی ادامه روند کنونی، تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴، مبتنی بر نظریه اینگلهارت، الگوسازی و تا افق ۱۴۰۴، پیش‌بینی گردد. نتایج پژوهش نشان داد که در هر یک از سناریوهای اقتصادی، رشد جمعیت، روند کاهنده را ادامه خواهد داد که نظریه نوسازی و تحول فرهنگی را درباره خیزش ارزش‌های فرامادی تأیید می‌کند. تدوین سیاست‌های جامع جمعیتی، مبتنی بر نگرش توسعه‌ای و میان‌رشته‌ای که شرایط آینده را در جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به خوبی پیش‌بینی و تحلیل کند، از الزام‌های فعلی در نظام برنامه‌ریزی راهبردی و بلندمدت کشور است.
واژگان کلیدی: نظریه نوسازی، اینگلهارت و ولزل، نظریه‌های رشد جمعیت، شبکه عصبی، نهاد
نویسندگان: محمدجواد محمودی ، شهلا کاظمی پور، مهدی احراری، علی نیکونسبتی
سال انتشار: ۱۳۹۱
قیمت : رایگان

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *