/ در پرسشنامه / توسط

پرسشنامه گرایشات بازار در مدیران بانک

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه گرایشات بازار در مدیران بانک

هدف: بررسی میزان تمایل و گرایش مدیران بانک به بازار.

نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج:

امتیازدهی:

برای هر گزینه خیلی زیاد5، زیاد 4، متوسط، کم 2 و خیلی کم 1 امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد پرسشنامه با توجه به موارد زیر محاسبه کنید:

  • تمرکز بر مشتری: موارد 1 تا 5
  • اجرای استراتژی: موارد 6 تا 10
  • استفاده از اطلاعات: موارد 11 تا 13
  • توسعه خدمات جدید: موارد 14 تا 16
  • تمرکز بر رقیب: موارد 17 تا 22
  • تمرکز بر محیط: موارد 23 تا 25.

 

تفسیر نتایج:

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: ………

  • امتیاز 125-85: نشان دهنده گرایش و تمایل مدیران بانک به بازار می باشد.
  • امتیاز 85-50: نشان می دهد که مدیران بانک تاحدودی به بازار گرایش و تمایل دارند.
  • امتیاز زیر 50: نشان دهنده عدم تمایل و گرایش مدیران بانک به بازار می باشد.

تعداد سوالات: 25

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

پرسشنامه ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک هدف: بررسی ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک. نحوه…

پرسشنامه رضایت مشتریان بانک

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتریان بانک هدف: بررسی میزان رضایت مشتریان از بانک. نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *