/ در پرسشنامه / توسط

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

هدف: بررسی سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان

نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینه خیلی زیاد ۴، زیاد ۳، کم ۲، خیلی کم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

– امتیاز سوالات ۱ و ۴و ۵و ۶ و۷ و ۸و ۹ و ۱۰و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۳۲ و ۳۴ و ۴۰ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ را معکوس کنید. یعنی برای گزینه خیلی زیاد ۱، زیاد ۲، کم ۳، خیلی کم ۴ امتیاز در نظر بگیرید.

– مجموع امتیازات خود را برای هر یک از مولفه های کیفیت زندگی کاری در جدول زیر وارد کنید:

مولفه های کیفیت زندگی کاری سوالات پرسشنامه امتیاز شما
حمایت مدیران ۳۱ الی ۳۴  
حمایت همکاران ۳۵ الی ۳۸  
ارتباطات تیمی ۱ الی ۳  
شفافیت نقش ۳۹ الی ۴۲  
اختیار تصمیم گیری ۴۳ الی ۴۴  
تعهد سازمانی ۱۵ الی ۱۷  
مشارکت سازمانی ۱۸ الی ۱۹  
پرداخت حقوق و مزایا ۴۵ الی ۴۷  
استرس های شغلی ۸ الی ۱۱  
محیط کاری سالم و ایمن ۴ الی ۷  
تضاد سازمانی ۲۳ الی ۲۵  

 

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: ………………

  • مجموع امتیاز ۳۴۵-۲۵۰: نشان دهنده سطح بالای کیفیت زندگی کاری کارکنان است.
  • مجموع امتیاز ۲۵۰-۱۵۰: نشان می دهد که سطح کیفیت زندگی کاری تاحدودی بالا است.
  • مجموع امتیاز زیر ۱۵۰: نشان دهنده سطح پائین کیفیت زندگی کاری کارکنان است.

 

تعداد سوالات: ۶۹

قیمت (تومان): ۵۰۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *