/ در پرسشنامه / توسط

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

هدف: بررسی سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان

نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینه خیلی زیاد 4، زیاد 3، کم 2، خیلی کم 1 امتیاز در نظر بگیرید.

– امتیاز سوالات 1 و 4و 5و 6 و7 و 8و 9 و 10و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 18 و 19 و 22 و 24 و 25 و 26 و 32 و 34 و 40 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 را معکوس کنید. یعنی برای گزینه خیلی زیاد 1، زیاد 2، کم 3، خیلی کم 4 امتیاز در نظر بگیرید.

– مجموع امتیازات خود را برای هر یک از مولفه های کیفیت زندگی کاری در جدول زیر وارد کنید:

مولفه های کیفیت زندگی کاری سوالات پرسشنامه امتیاز شما
حمایت مدیران 31 الی 34  
حمایت همکاران 35 الی 38  
ارتباطات تیمی 1 الی 3  
شفافیت نقش 39 الی 42  
اختیار تصمیم گیری 43 الی 44  
تعهد سازمانی 15 الی 17  
مشارکت سازمانی 18 الی 19  
پرداخت حقوق و مزایا 45 الی 47  
استرس های شغلی 8 الی 11  
محیط کاری سالم و ایمن 4 الی 7  
تضاد سازمانی 23 الی 25  

 

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: ………………

  • مجموع امتیاز 345-250: نشان دهنده سطح بالای کیفیت زندگی کاری کارکنان است.
  • مجموع امتیاز 250-150: نشان می دهد که سطح کیفیت زندگی کاری تاحدودی بالا است.
  • مجموع امتیاز زیر 150: نشان دهنده سطح پائین کیفیت زندگی کاری کارکنان است.

 

تعداد سوالات: 69

قیمت (تومان): 5000

نوشته های مشابه

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه کیفیت زندگی کاری هدف: بررسی کیفیت زندگی کاری در سازمان نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر…

پرسشنامه شناسایی کلیشه های حرفه ای

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه شناسایی کلیشه های حرفه ای هدف: افراد می توانند نسبت به اعضای هر گروه کلیشه هایی را…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *