/ در پرسشنامه / توسط

پرسشنامه هوش عاطفی

موضوع پرسشنامه:

هدف: این پرسشنامه به بررسی ابعاد پنج گانه هوش عاطفی می پردازد.

نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج:

پاسخ هایی که به 25 سوال بالا داده اید با هم جمع کنید تا امتیاز کلی هوش عاطفی شما به دست آید.

  • امتیاز شما برای “خودآگاهی” حاصل جمع امتیاز سوالات 1 و 6 و 11 و 16 و 21 می باشد.
  • امتیاز شما برای “مدیریت بر عواطف” حاصل جمع امتیاز سوالات 2 و 7 و 12 و 17 و 22 می باشد.
  • امتیاز شما برای “همدردی” حاصل جمع امتیاز سوالات 4 و 9 و 14 و 19 و 24 می باشد.
  • امتیاز شما برای “مهارت اجتماعی” حاصل جمع امتیاز سوالات 5 و 10 و 15 و 20 و 25 می باشد.

 

تفسیر نتایج:

  • این پرسشنامه، نشان دهنده هوش عاطفی شما می باشد. اگر امتیاز کلی شما 100 یا بیشتر شود، شما دارای هوش عاطفی بالایی هستید.
  • امتیاز بین 50 تا 100 بدین معنی است که شما دارای ظرفیت خوبی از هوش عاطفی هستید و می توانید قابلیت مدیریتی خود را توسعه دهید.
  • امتیاز زیر 50 نشان می دهد که شما در زیر میانگین هوش عاطفی هستید.
  • برای هر کدام از 5 بعد هوش عاطفی، یعنی خودآگاهی، مدیریت بر عواطف، انگیزه، همدردی و مهارت اجتماعی، امتیاز بالای 20 مناسب می باشد و امتیاز زیر 10 کم می باشد.

تعداد سوالات: 25

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

پرسشنامه اعتیاد به پرکاری

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه اعتیاد به پرکاری هدف: بررسی اینکه آیا شما خیلی زیاد کار می کنید یا نه. نحوه امتیازدهی…

پرسشنامه هوش عاطفی

موضوع پرسشنامه: هدف: بررسی ابعاد مختلف هوش عاطفی. نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج: امتیازدهی: برای هر گزینه کاملا موافقم 5،…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *