/ در پرسشنامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

پرسشنامه نگرش افراد کم درآمد به وضعیت مالی

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه نگرش افراد کم درآمد به وضعیت مالی

هدف: بررسی نگرش افراد کم درآمد به وضعیت مالی.

نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینه کاملاً موافقم 5، موافقم 4، نه موافقم نه مخالفم 3، مخالفم 2 و کاملاً مخالفم 1 امتیاز در نظر بگیرید.

امتیاز موارد 8 و 9 را معکوس کنید؛ یعنی برای هر گزینه کاملاً موافقم 1، موافقم 2، نه موافقم نه مخالفم 3، مخالفم 4 و کاملاً مخالفم 5 امتیاز در نظر بگیرید.

 

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید:……..

  • امتیاز 45- 30: نشان دهنده نگرانی زیاد افراد نسبت به وضعیت مالی خود در آینده می باشد.
  • امتیاز 30- 15: نشان می دهد که افراد تاحدودی نسبت به وضعیت مالی خود در آینده نگران هستند.
  • امتیاز زیر 15: نشان دهنده عدم نگرانی افراد نسبت به وضعیت مالی خود در آینده می باشد.

تعداد سوالات:

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

پرسشنامه نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه هدف: بررسی نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی درباره تامین کنندگان…

پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک هدف: بررسی میزان رضایت مشتریان از کارکنان بانک. نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *