/ در پرسشنامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه

پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه

هدف پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه: بررسی میزان مشارکت افراد در توسعه بودجه سازمان.

امتیازدهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید:……..

هر چه امتیاز به دست امده بالاتر باشد( ۲۰ و بالاتر)، نشان دهنده مشارکت بیشتر افراد در توسعه بودجه می باشد.

تعداد سوالات: ۶ سوال چند جوابی و ۵ سوال

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

 

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *