/ در پرسشنامه / توسط

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به بانک

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به بانک

هدف: بررسی عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به بانک.

نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج:

پرسشنامه فوق، به شناسایی و تعیین میزان اهمیت مجموعه عواملی می پردازد که بر ایجاد اعتماد نسبت به بانک در مشتریان کمک می کند. مدیران از طریق برنامه ریزی برای بهبود عواملی که از اهمیت بیشتری برخوردارند، می توانند میزان اعتماد را در مشتریان افزایش داده و از این طریق، زمینه را برای حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید کمک کند.

تعداد سوالات: 7

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

پرسشنامه رضایت مشتریان بانک

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتریان بانک هدف: بررسی میزان رضایت مشتریان از بانک. نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر…

پرسشنامه نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه هدف: بررسی نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی درباره تامین کنندگان…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *