/ در پرسشنامه / توسط

پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری

هدف: بررسی ادراکات افراد از ریسک سرمایه گذاری.

نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینه خیلی زیاد ۵، زیاد ۴، متوسط ۳، کم ۲، خیلی کم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

امتیاز موارد ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۶ و ۱۷ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ را معکوس کنید؛ یعنی برای هر گزینه خیلی زیاد ۱، زیاد ۲، متوسط ۳، کم ۴، خیلی کم ۵ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: ……………

  • امتیاز ۱۳۰-۹۰: نشان دهنده وجود ریسک بالا در سرمایه گذاری بر روی کالا می باشد.
  • امتیاز ۹۰-۵۰: نشان می دهد که سرمایه گذاری بر روی کالا تاحدودی با ریسک همراه است.
  • امتیاز زیر ۵۰: نشان دهنده ریسک پائین سرمایه گذاری بر روی کالا می باشد.

تعداد سوالات: ۲۶

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *