/ در پرسشنامه / توسط

پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری

هدف: بررسی ادراکات افراد از ریسک سرمایه گذاری.

نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینه خیلی زیاد 5، زیاد 4، متوسط 3، کم 2، خیلی کم 1 امتیاز در نظر بگیرید.

امتیاز موارد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 و 11 و 16 و 17 و 21 و 22 و 23 را معکوس کنید؛ یعنی برای هر گزینه خیلی زیاد 1، زیاد 2، متوسط 3، کم 4، خیلی کم 5 امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: ……………

  • امتیاز 130-90: نشان دهنده وجود ریسک بالا در سرمایه گذاری بر روی کالا می باشد.
  • امتیاز 90-50: نشان می دهد که سرمایه گذاری بر روی کالا تاحدودی با ریسک همراه است.
  • امتیاز زیر 50: نشان دهنده ریسک پائین سرمایه گذاری بر روی کالا می باشد.

تعداد سوالات: 26

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

پرسشنامه امنیت منابع انسانی

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه امنیت منابع انسانی هدف: بررسی منابع سازمان و ایمنی. نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه کاملا موافقم…

پرسشنامه بررسی ریسک شرکت

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه بررسی ریسک شرکت هدف: بررسی ادراک مدیران از ریسک به عنوان یک مولفه از استراتژی شرکت. نحوه تکمیل: پس…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *