/ در پرسشنامه / توسط

پرسشنامه خوش بینی

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه خوش بینی

هدف: توسعه خوش بینی جهت بهبود عملکرد

نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینه کاملا موافقم 5، موافقم 4، نه موافقم نه مخالفم 3، مخالفم 2، کاملا مخالفم 1 امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد خوش بینی محاسبه کنید و در جدول زیر بنویسید:

  ابعاد امتیاز شما
1 خوش بینی کارکنان  
2 فرهنگ خوش بینی  
3 خوش بینی در هدف گذاری  
4 خوش بینی در عملکرد فردی  
مجموع امتیازات: ………

 

  • مجموع امتیاز 145-100: نشان می دهد که میزان خوش بینی در سطح بالایی می باشد.
  • مجموع امتیاز 100-55: نشان می دهد که میزان خوش بینی در سازمان سطح متوسطی می باشد.
  • مجموع امتیاز زیر 55: نشان می دهد که میزان خوش بینی در سطح پائینی می باشد.

تعداد سوالات: 29

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

پرسشنامه خودشیفتگی

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه خودشیفتگی هدف: بررسی خودشیفتگی نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج: مجموع گزینه های "الف" که علامت زده اید…

پرسشنامه کنترل تفکرات

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه کنترل تفکرات هدف: بررسی روش های کنترل تفکرات نامطلوب نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *