/ در پرسشنامه / توسط

پرسشنامه حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

هدف: بررسی نگرش مشتریان درباره حفظ رابطه با شرکت های مشاوره سرمایه گذاری.

نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینه کاملاً موافقم 5، موافقم 4، نه موافقم نه مخالفم 3، مخالفم 2 و کاملاً مخالفم 1 امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد پرسشنامه با توجه به موارد زیر محاسبه کنید:

  • کیفیت خدمات فنی: موارد 1 تا 4.
  • کیفیت خدمات وظیفه ای: موارد 5 تا 9.
  • اعتماد مشتری: موارد 10 تا 13.
  • وفاداری مشتری: موارد 14 تا 16.
  • قصد (نیت) خرید: موارد 17 تا 20.

 

تفسیر نتایج:

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید:………..

  • امتیاز 100- 70: نشان دهنده نگرش مثبت مشتریان و تمایل آنها به حفظ رابطه با شرکت است.
  • امتیاز 70- 40: نشان می دهد که نگرش مشتریان به شرکت تاحدودی مثبت است.
  • امتیاز زیر 40: نشان دهنده تمایل مشتریان به حفظ رابطه با شرکت مشاوره سرمایه گذاری می باشد. به بیان دیگر، مشتریان نگرش مثبتی به این شرکت ندارند.

 

تعداد سوالات: 20

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک هدف: بررسی میزان رضایت مشتریان از کارکنان بانک. نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای…

پرسشنامه ریسک پذیری اقتضایی تصمیمات

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه ریسک پذیری اقتضایی تصمیمات هدف: ارزیابی میزان ریسک پذیربودن تصمیمات با توجه به موقعیت. نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج:…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *