/ در پرسشنامه / توسط

پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی

هدف: بررسی میزان مشارکت افراد در بودجه بندی و نگرش سرپرست نسبت به این مشارکت.

نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج:

مجموع امتیازات خود را برای بخش اول محاسبه کنید و در اینجا بنویسید:……..

  • در مورد بخش دوم، برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را برای بخش دوم محاسبه کنید و در اینجا بنویسید:……..

  • در مورد بخش سوم، برای هر گزینه خیلی زیاد ۵، زیاد ۴، متوسط ۳، کم ۲ و خیلی کم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را برای بخش سوم محاسبه کنید و در اینجا بنویسید:……..

مجموع امتیازات سه بخش را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید:……….

  • امتیاز ۱۸۷-۱۳۰ : نشان دهنده مشارکت افراد در فرآیند بودجه بندی و نگرش مثبت سرپرست به این مشارکت است.
  • امتیاز ۱۳۰-۸۰ : نشان می دهد که افراد تاحدودی در فرآیند بودجه بندی مشارکت می کنند و نگرش سرپرست نسبت به این مشارکت تاحدودی مثبت است.
  • امتیاز زیر ۸۰ : نشان دهنده مشارکت بسیار کم کارکنان در فرآیند بودجه بندی در سازمان می باشد.

تعداد سوالات: ۴۰

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *