/ در پرسشنامه / توسط

پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی

هدف: بررسی میزان مشارکت افراد در بودجه بندی و نگرش سرپرست نسبت به این مشارکت.

نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج:

مجموع امتیازات خود را برای بخش اول محاسبه کنید و در اینجا بنویسید:……..

  • در مورد بخش دوم، برای هر گزینه کاملاً موافقم 5، موافقم 4، نه موافقم نه مخالفم 3، مخالفم 2 و کاملاً مخالفم 1 امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را برای بخش دوم محاسبه کنید و در اینجا بنویسید:……..

  • در مورد بخش سوم، برای هر گزینه خیلی زیاد 5، زیاد 4، متوسط 3، کم 2 و خیلی کم 1 امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را برای بخش سوم محاسبه کنید و در اینجا بنویسید:……..

مجموع امتیازات سه بخش را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید:……….

  • امتیاز 187-130 : نشان دهنده مشارکت افراد در فرآیند بودجه بندی و نگرش مثبت سرپرست به این مشارکت است.
  • امتیاز 130-80 : نشان می دهد که افراد تاحدودی در فرآیند بودجه بندی مشارکت می کنند و نگرش سرپرست نسبت به این مشارکت تاحدودی مثبت است.
  • امتیاز زیر 80 : نشان دهنده مشارکت بسیار کم کارکنان در فرآیند بودجه بندی در سازمان می باشد.

تعداد سوالات: 40

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه

پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه هدف پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه: بررسی میزان مشارکت افراد در توسعه بودجه…

پرسشنامه بودجه بندی عملکرد- محرک

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه بودجه بندی عملکرد- محرک هدف: بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع. نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *