/ در مقاله مدیریت / توسط

وظایف مدیریت دولتی – وظایف دولت ها در رهیافت فلسفی تئوري هاي مدیریت دولتی

موضوع مقاله: وظایف مدیریت دولتی – وظایف دولت ها در رهیافت فلسفی تئوري هاي مدیریت دولتی

چکیده مقاله:

الگوی سنتی اداره امور دولتی، که پابرجاترین و موفق ترین نظریه مدیریت در بخش دولتی است در حال جایگزین شدن می باشد. دلائل بسیاری برای این جایگزینی وجود دارد. در الگوی سنتی گرایش به سوی خشکی و بوروکراتیک بودن، توجه به فرایند به جای پیامد و تاکید بر دستور العمل ها به جای تاکید بر نتایج وجود دارد. اما این موضوع در دیدگاه مدیریت دولتی نوین کاملاً متفاوت و پیچیده تر از گذشته مشهود می باشد. دامنه فعالیت های مدیریت دولتی چنان گسترده است که از جست وجوی فضا تا جارو کردن خیابان ها را در بر می گیرد. بر این اساس ، چالش فراروی اندیشمندان در حوزه مدیریت دولتی تعریفی جامع و مانع ازمدیریت دولتی بوده است.

واژگان کلیدی: مدیریت دولتی، وظایف دولت ها، اداره امور عمومی، منافع عامه .

نویسندگان: پوررشیدي دکتر رستم، دکتر اقبال پاك طینت، رضا زرگر

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 4

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

هوش تجاري

موضوع مقاله: هوش تجاري چکیده مقاله: با ورود به دوره چهارم عصر اطلاعات دانستن عبارت هوش تجاری برای توسعه صنایع…

پراگماتیسم بازوي توانمند اقتصاد دانایی محور

موضوع مقاله: پراگماتیسم بازوي توانمند اقتصاد دانایی محور چکیده مقاله: دنیای فردا دنیای سازمان های پسانوگراست و شاید اشکال غالب…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *