/ در مقاله مدیریت / توسط

واکنش سرمایه گذاران به پیاده سازی مکانیزم های حاکمیت شرکتی

موضوع مقاله: واکنش سرمایه گذاران به پیاده سازی مکانیزم های حاکمیت شرکتی

چکیده مقاله:

حاکمیت شرکتی مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه ای از وظایف و مسئولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد. در حال حاضر سهامداران جزء هیچگونه ابزاری جهت نظارت بر مدیران و حتی اطلاع از مصوبات هیأت مدیره و دسترسی به صورت های مالی کامل ندارند در حالی که در آئین نامه حاکمیت شرکتی پیش بینی شده که شرکت های بورسی (که مشمول آئین نامه حاکمیتی شرکت ها می شوند) باید دارای پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی باشند و کلیه اخبار و آمار و اطلاعات مالی را بموقع در اختیار همه سهامداران بگذارند و در هیأت رئیسه مجمع و همچنین در هیأت مدیره شرکت نیز از بین سهامداران جزء نیز نماینده وجود داشته باشد تا احتمال تخلف کسر گردد مضافاً بر آنکه حاکمیت شرکتی در واقع به نوعی محدودیت برای سهامداران عمده و دسترسی سهامداران جزء به اطلاعات و اعمال کنترل مدیریت می باشد. به گزارش عصر بانک دات آی آر مزایای آئین نامه حاکمیت شرکتی، شفاف سازی اطلاعات، رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام، برقراری سیستم کنترل های داخلی و ارتقای رابطه حسابرسان مستقل با شرکت می باشد. با این اوصاف، در پژوهش حاضر بر اساس داده های گردآوری شده 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 و با استفاده از تحلیل رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. در ابتدا آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای وابسته و مستقل ارائه گردید. سپس یک فرضیه اصلی به همراه دو فرضیه فرعی مطرح شده که، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادله های رگرسیون برازش شده، به طور خلاصه حاکی از این بود که بین ساختار مالکیت و بازده سهام شرکت ارتباطی معنادار و معکوس برقرار است. در واقع سرمایه گذاران به ساختار مالکیت و درصد سهام تحت تملک سهامداران عمده واکنش منفی نشان می دهند. این در حالی است که سرمایه گذاران واکنش معناداری به استقلال هیئت مدیره نشان نمی دهند.

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، استقلال هیت مدیره ، ساختار مالکیت.

نویسندگان: سید محمد کاظم حسینی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 18

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

سنجش میزان آمادگی بانک توسعه صادرات ایران برای اجرای مدیریت جانشین پروری در ساختار سازمانی

موضوع مقاله: سنجش میزان آمادگی بانک توسعه صادرات ایران برای اجرای مدیریت جانشین پروری در ساختار سازمانی چکیده مقاله: هدف…

بررسی رابطه بين رتبه حاکميت شرکتی و شاخص کيو توبين در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بين رتبه حاکميت شرکتی و شاخص کيو توبين در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *