/ در مقاله مدیریت / توسط

نیرویابی در عصر نوین: سیاستها، فرایندها و روشها

چکیده

در محیط تجاری امروز، سازمان ها با فشار تولید بیشتر با منابع کمتر مواجه اند. کارکنان، کسانی هستند که سودآوری سازمان به آنها بستگی دارد، که این کارکنان بزرگترین هزینه ثابتی هستند که سازمان متحمل می شود. بکارگیری بهترین شیوه های نیرویابی و انتخاب برای حفظ و گسترش کارکنان، اطمینانی است از اینکه سازمان ها بهترین استعدادها را با کمترین هزینه جذب کرده اند؛ بنابراین، باید اندازه گیری کمی از اثربخشی نیرویابی و انتخاب، برای تثبیت نقطه شروع برقرار شود. راجع به اندازه گیری های کمی برای بهبود اثربخشی منابع انسانی، هنوز زمینه ها و بسترها در مراحل اولیه و رشد هستند. با این وجود، نگرش ها و معیارهای متریک اندکی در برخی سازمان ها گسترش داده و بکار گرفته شده است. ارزشمندترین ارزیابی از هر سازمان بزرگ، کارمندان با استعداد است. یافتن افراد درست و قرار دادن آنها در شغل های درست مهمترین چالش برای هر سازمانی است.  فناوری اطلاعات (IT) در حال نفوذ به حوزه مدیریت منابع انسانی است. پژوهشگران حوزه منابع انسانی دریافته اند که استفاده از فناوری اطلاعات در حال حاضر و در آینده یکی از قابل توجه ترین گرایش ها در این زمینه است. در بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی، حرکت از HRM سنتی به HRM مجازی در حال انجام است؛ بنابراین، در حال حاضر باید توجه بیشتری به استفاده ازIT  برای نیرویابی و گزینش صرف شود. هدف این پژوهش بررسی سیاست ها و راهکارهای نوین و مؤثر در نیرویابی و نیز تبیین نقش فناوری اطلاعات در نیرویابی عصر نوین است.

واژگان کلیدی: مدیریت منابع انسانی، نیرویابی، فناوری اطلاعات

یوسف رمضانی [ استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار ]

سمیرا فیروزه [ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ]

نیرویابی در عصر نوین: سیاستها، فرایندها و روشها

نیرویابی در عصر نوین: سیاستها، فرایندها و روشها

نوشته های مشابه

بررسی رابطه بین اندازه هیئت مدیره واحتمال ریسک نکول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار هیئت مدیره و ریسک نکول در شرکتهای پذیرفته…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 1 =