/ در مقاله مدیریت / توسط

نقش مدیریت دانش در توانمندسازی منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش

موضوع مقاله: نقش مدیریت دانش در توانمندسازی منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش

چکیده مقاله:

  امروزه محیط سازمان ها به لحاظ علمی و فن آوری روز به روز بی ثبات تر و پیچیده تر می شوند؛ اما عوامل محیطی حیات سازمان را تهدید می کنند. در چنین شرایطی سازمان هایی برنده و کامیاب هستند که ضمن کسب دانش و آگاهی وسیع از عوامل محیطی، حفظ بقا و حیات خود، زمینه ی رشد و پویایی و افزایش عملکرد سازمان را بهبود و ارتقا بخشند. به همین منظور برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش ابزارهای و بسترهایی لازم است که در این میان توانمندسازی کارکنان اهمیت ویژه ای دارد از آنجا که منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت های اساسی هر سازمان به شمار می آید. یکی از موثرترین راه های دستیابی به مزیت رقابتی و شرایط فعلی توانمندسازی کارکنان سازمان است به همین خاطر در حال حاضر توانمندسازی منابع انسانی از مباحث مهم مدیریت منابع انسانی سازمان ها از جمله سازمان آموزش و پرورش به حساب می آید در شرایط رقابت جهانی حاکم بر عرضه صنعت و خدمات و حتی حوزه های کلان اجتماعی دسترسی به موقع و سریع به دانش معتبر و موثق، یک مزیت رقابتی برای سازمان آموزش و پرورش است و برای ایجاد این مزیت بهترین کار، به کارگیری مدیریت دانش فراگیر در سازمان ها است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به منظور نقش مدیریت دانش در راستای توانمندسازی منابع انسانی در ابتدا مفاهیمی از مدیریت دانش ارائه خواهد شد سپس با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش مدیریت دانش در توانمندسازی منابع انسانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، توانمندسازی،منابع انسانی، دانش .

نویسندگان: لیلا قربانی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۱

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *