/ در مقاله مدیریت / توسط

نقش مدیریت اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در ارتباط با مدیریت دانش: یک مطالعه موردی در صنعت بیمه ایران

موضوع مقاله: نقش مدیریت اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در ارتباط با مدیریت دانش: یک مطالعه موردی در صنعت بیمه ایران

چکیده مقاله:

  امروزه اگر سازمان ها بخواهند در دنیای رقابتی، حرفی برای گفتن داشته باشند بایستی به سوی مدیریت دانش (KM) حرکت کنند. از طرفی آنچه موجب تبدیل مدیریت دانش به مزیت رقابتی می گردد، نقش مهم اطلاعات است و استفاده از مدیریت اطلاعات (IM) و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ارتقای برنامه های دانش محور سازمان ها مطرح است. این مقاله به دنبال یافتن ارتباط بین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش می باشد. همچنین مرزهای میان تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش را مشخص می کند و اثرات مدیریت اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر تکامل مدیریت دانش را مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به مطالعات قبلی، گزارشاتی مبنی بر تاثیر مدیریت دانش و نفوذ آن در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و مدیریت اطلاعات موجود می باشد اما در مورد اثر مدیریت اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در تکامل مدیریت دانش گزارشات بسیار محدودی در دسترس است. در این تحقیق نقش مدیریت اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات را در ارتباط با مدیریت دانش در صنعت بیمه ایران شامل بیمه های دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار داده و نتایج این پژوهش را در بیمه های دولتی با خصوصی مقایسه می کنیم. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین مدیریت اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با مدیریت دانش در صنعت بیمه ایران وجود دارد و این دو عامل در پشتیبانی و تکامل فرآیند مدیریت دانش در صنعت بیمه نقش بسزایی دارند و همچنین در بیمه های خصوصی نسبت به دولتی این ارتباط و پشتیبانی بیشتر است.

واژگان کلیدی: مدیریت اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، مدیریت دانش، صنعت بیمه ایران .

نویسندگان: مسعود مراتی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 11

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

اثر انعطاف پذیری مالی بر جریان های نقدی و نقش آن در تامین مالی جهت سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی های مالی شرکت ها

موضوع مقاله: اثر انعطاف پذیری مالی بر جریان های نقدی و نقش آن در تامین مالی جهت سرمایه گذاری ها…

نقش مالی رفتاری بر حسابداری

موضوع مقاله: نقش مالی رفتاری بر حسابداری چکیده مقاله:   مبحث علوم رفتاری در حوزه مالی و حسابداری از مباحث…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *