/ در مقاله مدیریت / توسط

نقش فرهنگ در تحول سازمانی

موضوع مقاله: نقش فرهنگ در تحول سازمانی

چکیده مقاله:

شناسایی فرهنگ سازمانی و تغییر و بهسازی مستمر یکی از راه های کلیدی برای بوجود آوردن مشارکت کارکنان جهت بهبود بهره وری در سازمان ها و تکنیکی که از طریق آن می توان به یافته های ذهنی و اندیشه سرمایه های انسانی در حل مسائل دست یافت. با آماده کردن کارکنان برای رویارویی با تغییرات در سازمان محیطی را به وجود آرود که دستیابی به بالندگی سازمان ها و تسوعه هدف در نهایت ارتقا سازمان امکان پذیر باشد هدف در این مقاله سعی می شود ضمن روش کردن مفاهیم فرهنگ سازمانی و تحول سازمانی به تبیین نقش فرهنگ در تحول سازمانی جهت ارتقا سازمان پرداخته شده باست به امید این که توجه مدیران سازمان ها برای بهره گیری هر چه بیشتر قرار گیرد.

واژگان کلیدی: فرهنگ ـ سازمان ـ فرهنگ سازمانی ـ فرهنگ تغییر و تحول .

نویسندگان: دکتر احمد لطیفیان، هما مولوي

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 7

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

نقش طرح هاي سازگاري در مدیریت پروژه هاي جنگلکاري کشور (مطالعه موردي: مازندران- جنگل هاي میانبند نکا)

موضوع مقاله: نقش طرح هاي سازگاري در مدیریت پروژه هاي جنگلکاري کشور (مطالعه موردي: مازندران- جنگل هاي میانبند نکا) چکیده…

نقش کودکان در فرآیند تصمیم گیري خانواده در شهر کرمانشاه سال 1393

موضوع مقاله: نقش کودکان در فرآیند تصمیم گیري خانواده در شهر کرمانشاه سال 1393 چکیده مقاله: تصمیم گیری فرایندی است…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *