/ در مقاله مدیریت / توسط

نقش فرهنگ در تحول سازمانی

موضوع مقاله: نقش فرهنگ در تحول سازمانی

چکیده مقاله:

شناسایی فرهنگ سازمانی و تغییر و بهسازی مستمر یکی از راه های کلیدی برای بوجود آوردن مشارکت کارکنان جهت بهبود بهره وری در سازمان ها و تکنیکی که از طریق آن می توان به یافته های ذهنی و اندیشه سرمایه های انسانی در حل مسائل دست یافت. با آماده کردن کارکنان برای رویارویی با تغییرات در سازمان محیطی را به وجود آرود که دستیابی به بالندگی سازمان ها و تسوعه هدف در نهایت ارتقا سازمان امکان پذیر باشد هدف در این مقاله سعی می شود ضمن روش کردن مفاهیم فرهنگ سازمانی و تحول سازمانی به تبیین نقش فرهنگ در تحول سازمانی جهت ارتقا سازمان پرداخته شده باست به امید این که توجه مدیران سازمان ها برای بهره گیری هر چه بیشتر قرار گیرد.

واژگان کلیدی: فرهنگ ـ سازمان ـ فرهنگ سازمانی ـ فرهنگ تغییر و تحول .

نویسندگان: دکتر احمد لطیفیان، هما مولوی

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۷

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *