/ در روش تحقیق / توسط
آخرین زمان ویرایش:

نحوه ارجاع به منابع در سیستم رفرنس نویسی ونکوور

در رفرنس نویسی ونکوور اطلاعات نویسندگان، منابع و سال چاپ، در متن نمی آید و منابع در متن، به ترتیب شماره آنها در لیست منابع مشخص می گردند.

در فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، منابع فارسی نیز در قالب منابع انگلیسی تنظیم می گردند. نام ژورنالها به صورت خلاصه Abbreviation آورده می شود که برای یافتن نام خلاصه شده مجلات، می توان در بانک اطلاعاتی PubMed قسمت Journals in NCBI  مراجعه کرد. انواع استناد به منابع به تفکیک در زیر آمده است:

این مقاله را حتما بخوانید: شیوه ارجاع درون متنی و منبع نویسی بر اساس فرمت APA

مقاله از مجله چاپی:
برای همه نویسندگان: نام خانوادگی – حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان مقاله. عنوان اختصاری مجله. سال انتشار؛ دوره (جلد): شماره صفحات. مثال:

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl
J Med. 2002; 347(4):284-7.

 

 

مقاله از مجله الکترونیکی: 

برای همه نویسندگان: نام خانوادگی – حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان مقاله. عنوان اختصاری مجله [اینترنت]. روز و ماه و سال انتشار؛ [روز ماه و سال ستناد به  آن]؛ دوره (جلد): شماره صفحات Available from:URL  مثال:

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am
:J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102 (6):966 – 969. Available from
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

 

 

مقاله از یک وب سایت:
نام خانوادگی – حرف اول نام کوچک (کپیتال). عنوان صفحه [اینترنت]. نام شهر : نام ناشر؛ سال انتشار [سال ماه روز انتشار آپدیت شدن؛ سال ماه و روز استناد]. Available from: URL مثال:

 

نکته:  در صورتی که به تاریخ انتشار دسترسی نبود، بجای  date  از عبارت Undated  یا Nodate استفاده شود تا معلوم گردد که فراموش نشده است.

 

 

American Medical Association. Medical leaders urge collection of demographic information as a
;step toward ending health care disparities [Internet] . Chicago: American Medical Association
.۲۰۱۱بروز شد . Available from: http://www.amaassn
org/ama/pub/news/news/medical-leaders-urge-collectiondemographic. page

 

 

 

استناد به پایان نامه 
نام خانوادگی – حرف اول نام کوچک (کپیتال). عنوان پایان نامه [dissertation]. [محل انتشار]: ناشر؛ سال انتشار. تعداد کل صفحات. مثال:

Allen SJ. The social and moral fiber of Celtic tiger Ireland [dissertation]. [Dublin]: University
.College Dublin; 2009. 270p

این مقاله را حتما بخوانید: مقاله علمی پژوهشی چیست؟

 

کتاب با یک نویسنده:
نام خانوادگی – حرف اول نام کوچک (کپیتال). عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

 

کتاب با دو تا شش نویسنده: 
برای همه نویسندگان: نام خانوادگی – حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

 

 

کتاب با بیش از ۶ نویسنده: 
برای شش نویسنده اول: نام خانوادگی – حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگری جدا شود و et al. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

 

کتاب که نویسنده آن یک سازمان است:
نام سازمان. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

 

کتاب با یک یا چند ویراستار: 
برای همه ویراستاران: نام خانوادگی – حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. Editors. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

 

فصلی از یک کتاب ویراستاری شده:
برای همه نویسندگان: نام خانوادگی – حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان فصل: In نام خانوادگی – حرف اول نام کوچک (کپیتال) ویراستار هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات.

 

 

استناد به منابع فارسی در قالب رفرنس نویس انگلیسی ونکوور:
برای تبدیل منابع فارسی به انگلیسی در قالب رفرنس نویسی ونکوور؛ عنوان، نام نویسنده (گان)، و نام مجله، دانشگاه یا سازمان را عیناً از چکیده انگلیسی مقاله برداشته و در آخر عبارت [In Persian] را اضافه می کنیم.

 

 

زمانی که مقاله یا سندی به قدری قدیمی است که چکیده انگلیسی ندارد، صرفاً باید فقط در کروشه آوانویسی شود و از ترجمه آن خودداری شود.

 

برای مقالات زیر چاپ، چون شماره Issue  و صفحه وجود ندارد، در آخر منبع از عبارت (Forthcoming 2012) استفاده می شود، در گذشته از عبارت In Press استفاده می شد، اما چون برخی ژورنالها فقط به صورت الکترونیکی هستند و نسخه چاپی ندارند، دیگر از این عبارت استفاده نمی شود.

 

 

استناد به منابع غیر فارسی یا غیر انگلیسی:
برای همه نویسندگان: نام خانوادگی – حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگری جدا
شود. عنوان مقاله به زبان اصلی. نام ژورنال به زبان اصلی. سال انتشار؛ دوره (جلد): شماره صفحات.
زبان اصلی.

Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter. Tidsskr Nor
.Laegeforen. 2002;122(8):785-7. Norwegian

 

 

در صورت تمایل، می توان عنوان مقاله را به انگلیسی ترجمه و در کروشه قرار داد. اما بقیه موارد مانند رفرنس بالا انجام می گیرد.

:(Optional translation of article title (MEDLINE/PubMed practice
.[Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among medical students and law students]
.Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Mar 20;122(8):785-7. Norwegian

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

شیوه ارجاع درون متنی و منبع نویسی بر اساس فرمت APA

APA از عبارت Associasions Phsycological American  (انجمن روانشناسی امریکا) اقتباس شده است و امروزه مرسومترین شیوه ماخذ نویسی در جهان به شمار می…

تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان

چکیده تعهد سازمانی یک اصطلاح آشنا برای مدیران سازمان های امروزی است که عواقب مثبت و یا منفی آن برای…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 12 =